ENERGIETEKORT. SYMPTOOM OF OORZAAK?

Energietekort is een veelgehoorde klacht in de praktijk.

Dit lijkt slechts een symptoom, maar in werkelijkheid staat het aan de basis van veel ziektebeelden.

Om daar meer grip op te krijgen, moeten we terug naar de oorsprong en werking van energie: de samenhang tussen de energieproductie op celniveau en de energieverdeling in het hele lichaam.
Wat zijn de oorzaken achter een verstoorde energieproductie?
Onder welke omstandigheden trekken sommige systemen onevenredig veel energie naar zich toe?
Wat – of wie – bepaalt uiteindelijk waar de energie naartoe gaat?